+(99871) 291-81-82Dushanba-Juma 09:00-18:00
page-home-title

Markaz tarixi


1992.5.27.


Koreya Respublikasining Ta’lim markazining ochilishi

1992.5. Markazining 1-direktori Ang Je Sig tayinlanishi

1997.7. Ta’lim markazi doimiy manzil Tallimarjon kucha, 3ga kuchdi

2012.6.11. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi bilan ta’lim sohasida hamkorlik to‘g‘risida Memorandum imzolanishi

2013.2.22. Umumta’lim maktablarining boshlang‘ich va o‘rta ta’lim maktablarida koreys tilini ikkinchi chet tili sifatida o‘quv rejasiga kiritilishi

2016.4.5.

Umumta’lim maktablarining yuqorisinfoʻquvdasturiga koreystiliniikkinchichettilisifatidakiritilishi

2017.2.3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim vazirligi bilan ta’lim sohasida hamkorlik to‘g‘risida Memorandum imzolanishi

2017.5.12. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi bilan ta’lim sohasida hamkorlik to‘g‘risida Memorandum imzolanishi

2018.7.4. O‘zbekiston Respublikasining A. Avloniy nomidagi Pedagogik kadrlar tayyorlash markaziy instituti bilan hamkorlik memorandumi imzolanishi

2020.4.15. Markaziy Osiyo va Rossiya ta’lim markazlari uchun asosiy ta’lim Markazi maqomini berilishi

2020.12.15. Markaz binosining kapital ta’mirlash ishlarini yakunlanishi

2021.4.20. MDH mamlakatlari uchun yetakchi taʼlim markazi sifatida belgilanishi

2021.8. 21. Markazining 11-direktori Pang Chu Man tayinlanishi

2022.5.27. Boshlang‘ichvao‘rtamaktablaruchunyangikoreystilio‘quvdasturiniishlab

 
 
2022.5.27. O‘zbekistonda koreys tili targ’iboti va ta’lim markazi ochilganining 30 yilligini nishonlanishi